Bank Spółdzielczy w Kłobucku

tel. 034 317 27 67 lub 034 317 37 70
e-mail: sekretariat@bsklobuck.pl

ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2
42-100 Kłobuck

 

 

KRS: 0000137013

NIP: 5740007562

REGON: 000496604

Placówki Banku BPS

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.