• Ubezpieczenia ON-LINE

  • ?

Informacje

2 grudnia 2022

Bank Spółdzielczy w Kłobucku informuje, że od dnia 6.12.2022 r.(wtorek) dotychczasowa siedziba Punktu Kasowego w Kamyku zostaje przeniesiona do nowej lokalizacji - Kamyk, Plac Witosa 9 

Serdecznie zapraszamy.

...

2 grudnia 2022

Bank Spółdzielczy w Kłobucku zaprasza do swoich placówek.
Skorzystaj z naszej świątecznej oferty.

Wykaz placówek Banku

2 grudnia 2022
Aplikacje mobilne stały się głównym kanałem kontaktu klientów z bankiem i korzystania z jego usług. Bankowanie bez barier, wygodnie i bezpiecznie jest dziś
...

1. Proszę podać godziny sesji dla przelewów wychodzących i przychodzących.

Godziny wysyłania przelewów Elixir
I sesja do godz. 8:10
II sesja ok. 10:45

III sesja ok. 13:45
IV sesja ok. 15:45

Godziny odbierania przelewów Elixir
I sesja ok. 8:15
II sesja ok. 11:30
III sesja ok. 15:30

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.