Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku zawiadamia, iż ustalony został harmonogram zebrań Grup Członkowskich w terminach:

Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu Gminy Panki, Przystajń, Zwierzyniec odbędzie się w Pankach w dniu 23.05.2024r. o godz.16:00 – miejsce Zebrania - sala posiedzeń Urzędu Gminy Panki,

Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu Gminy Popów odbędzie się w dniu 27.05.2024r. o godz. 15:30 - miejsce Zebrania - sala Banku Spółdzielczego w Kłobucku O/Zawady

Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu Gminy Miedźno odbędzie się w dniu 28.05.2024r. o godz. 15:30 - miejsce Zebrania - sala Banku Spółdzielczego w Kłobucku - Filia Miedźno

Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu Gminy Kłobuck, Gminy Krzepice, Gminy Opatów, Gminy Lipie, Częstochowa, Pajęczno, Działoszyn, Herby, Blachownia oraz pozostałe miejscowości nie przyporządkowane do innych grup odbędzie się w Kłobucku w dniu 28.05.2024. o godz. 16:00 - miejsce Zebrania - sala w Banku Spółdzielczym w Kłobucku.

Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu Gminy Wręczyca Wielka odbędzie się w dniu 29.05.2024r. o godz. 15:45 - miejsce Zebrania - sala Banku Spółdzielczego w Kłobucku O/Wręczyca Wielka


Szanowni Członkowie Banku !!!

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku:

- złoży sprawozdanie:
   *z działalności Banku Spółdzielczego ze specjalnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy Członkowskiej,  
   * z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej

- poinformuje o planie działalności Banku Spółdzielczego na bieżący rok oraz zasadach i warunkach
   * udzielania kredytów,
   * gromadzenia oszczędności,
   * o planowanym podziale nadwyżki bilansowej lub sposobie pokrycia strat.

- poda informacje o wysokości zadeklarowanych i wniesionych do BS udziałów członkowskich.

Zebrani Członkowie Banku Spółdzielczego:
- ocenią działalność Banku Spółdzielczego i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym,
- przedyskutują kierunki działania Banku Spółdzielczego,
- zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku Spółdzielczego.
                                                    

                                   Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.