Podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS, które odbyło się 23 listopada w Warszawie, poznaliśmy wyniki konkursu „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości”. W konkursie oceniane są wyniki finansowe oraz pozycja kapitałowa Banków Spółdzielczych.

Zwycięzcy zostali wyłonieni w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów dane Banków Spółdzielczych za 2021 rok. O pozycji Banku w konkursie decydowała suma punktów uzyskanych za poszczególne pozycje bilansowe i rachunek wyników w ujęciu r/r.

Bank Spółdzielczy w Kłobucku zajął II miejsce otrzymując statuetkę oraz tytuł Lidera Zrzeszenia.

To już nasza 2 nagroda, pierwszą otrzymaliśmy w 2018 r.

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.