Przestrzegaj zasad bezpiecznego bankowania!

Stosuj weryfikację tożsamości osoby podającej się za pracownika Banku w aplikacji Nasz Bank.

Większe poczucie bezpieczeństwa dzięki możliwości weryfikacji tożsamości pracownika banku.

Żeby chronić się przed spoofingiem, czasem nie wystarczy zachowanie ostrożności. Dzięki mobilnemu potwierdzeniu kontaktu z doradcą zyskujemy pewność, że rozmawiamy z właściwą osobą. Warto już na początku rozmowy sprawdzić czy osoba po drugiej stronie na pewno jest pracownikiem banku.

Wystarczy, że klient posiada aplikację Nasz Bank, w trakcie rozmowy z pracownikiem poprosi o przesłanie danych do zautoryzowania (np. imię i nazwisko dzwoniącego pracownika), po otrzymaniu na swój telefon wiadomość push z danymi doradcy, może zweryfikować tożsamość osoby dzwoniącej, jeśli są zgodne zatwierdza je za pomocą autoryzacji mobilnej i obie strony mogą bezpiecznie kontynuować rozmowę.

Weryfikacja może działać w obie strony. Klient dzwoniąc do banku może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości poprzez zatwierdzenie wiadomości push w aplikacji mobilnej. Komunikat można rozszerzyć o konieczność podania kodu z przesłanego powiadomienia.

Należy skutecznie zmotywować klientów, aby korzystali z tej funkcji szczególnie w sytuacji, gdy nie są pewni intencji rozmówcy, który w ostatnim czasie często bywa cyberoszustem.

Nie daj się oszukać! Podaj dalej - chroń siebie oraz swoich bliskich.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.