Zebranie Grup Członkowskich 2022

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku zawiadamia, iż ustalony został harmonogram zebrań Grup Członkowskich w terminach :

  • Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu Gminy Panki, Przystajń, Zwierzyniec odbędzie się w Pankach w dniu 01.06.2022r. o godz.15:30 – miejsce Zebrania - sala posiedzeń Urzędu Gminy Panki,
  • Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu Gminy Kłobuck oraz pozostałych miejscowości nie przyporządkowanych do innych grup odbędzie się w Kłobucku w dniu 02.06.2022. o godz. 16:00 - miejsce Zebrania - sala konferencyjna w Banku Spółdzielczym w Kłobucku.
  • Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu: Kamyk, Biała, Borowianka, Kopiec, Nowa Wieś odbędzie się Kamyku w dniu 18.05.2022r. o godz. 15:30 – miejsce Zebrania -sala OSP Kamyk,
  • Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu Gminy Wręczyca Wielka odbędzie się w dniu 19.05.2022r. o godz. 15:30 - miejsce Zebrania - sala Banku Spółdzielczego w Kłobucku O/Wręczyca Wielka
  • Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu Gminy Miedźno odbędzie się w dniu 23.05.2022r. o godz. 15:30 - miejsce Zebrania - sala Banku Spółdzielczego w Kłobucku - Filia Miedźno
  • Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu Gminy Popów odbędzie się w dniu 30.05.2022r. o godz. 15:30 - miejsce Zebrania - sala Banku Spółdzielczego w Kłobucku O/Zawady

 

Szanowni Członkowie Banku !!!

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku:

 

- złoży sprawozdania:

*z działalności Banku Spółdzielczego ze specjalnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy Członkowskiej,  

* z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej

 

- poinformuje o planie działalności Banku Spółdzielczego na bieżący rok oraz zasadach i warunkach

* udzielania kredytów,

* gromadzenia oszczędności,

* o planowanym podziale nadwyżki bilansowej lub sposobie pokrycia strat.

 

- poda informacje o wysokości zadeklarowanych i wniesionych do BS udziałów członkowskich

 

Zebrani Członkowie Banku Spółdzielczego:

 

- ocenią działalność Banku Spółdzielczego i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym,

- przedyskutują kierunki działania Banku Spółdzielczego,

- zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku Spółdzielczego,

- wybiorą przedstawicieli ba Zebranie Przedstawicieli.

                                                    

                                                                Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.