img 1"W przyszłość z doświadczeniami historii" - takie hasło przyświecało uroczystości Jubileuszu 100-lecia Banku Spółdzielczego w Kłobucku,, która odbyła się 16 września 2011 roku w restauracji Casablanca w Kamyku.


Okazja ta była tym bardziej szczególna i ważna, że zbiega się z rocznicą 150 – lecia działalności Spółdzielczości Bankowej w Polsce, która nie tylko przetrwała wiele historycznych wydarzeń i zagrożeń, ale miała również ogromny wpływ na ich przebieg.

 

Na wstępie przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kłobucku Pan Zygmunt Drzastwa powitał przybyłych gości i tym samym rozpoczął część oficjalną obchodów. W uroczystości wzięli udział:
przedstawiciele środowiska bankowości spółdzielczej -
- Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pan Mirosław Potulski,
- Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pan Jerzy Różyński,
- prezesi okolicznych banków spółdzielczych,

a także
- reprezentanci lokalnych władz,
- obecni i emerytowani pracownicy
- oraz Klienci Banku Spółdzielczego w Kłobucku.

Następnie Pani Prezes Zarządu Lilia Kardas zapoznała obecnych z długoletnią historią Banku.

"Z osobistą satysfakcją odnotowuje fakt, że (...) w okresie przemian i reform przyszło mi kierować Bankiem Spółdzielczym w Kłobucku. (...) wspólnie z pracownikami Naszego Banku i przy wsparciu działaczy samorządu bankowego starałam się kontynuować najlepsze tradycje poprzedników, którzy zakładali Bank w 1911 roku, jak i tych, którzy kierowali i pracowali w naszej placówce na przestrzeni jego istnienia i działalności(...), mimo wielu zagrożeń udało się utrzymać i umocnić Bank w gronie spółdzielczych placówek bankowych".

Chcąc zatrzymać ten dzień w pamięci gości jak najdłużej oraz uhonorować osoby i instytucje, które najbardziej na przestrzeni lat przysłużyły się sukcesom i rozwojowi Banku Spółdzielczego w Kłobucku, Pani Prezes Lilia Kardas i Pan Przewodniczący Rady Zygmunt Drzastwa wręczyli okolicznościowe statuetki oraz pamiątkowego Medalu Stulecia – przygotowane specjalnie na tę okazję.

Obdarowani przez Jubilata nie pozostali dłużni i nagrodzili, jak hierarchia odznaczeń pozwalała najlepiej, władze Banku i jego pracowników swoimi wyróżnieniami.

img 2img 4img 9img 10img 5img 6img 8img 7

 

- Pan Prezes Potulski liczną grupę z Banku Spółdzielczego w Kłobucku, z Panią Prezes Kardas i Panem Przewodniczącym Rady Nadzorczej Drzastwą na czele, udekorował Złotym i Szmaragdowym Odznaczeniem "Zasłużony dla Bankowości Spółdzielczej", przyznawanymi przez Kapitułę Odznaczeń Banku BPS.

- Pan Prezes KZBS Jerzy Różyński wręczył Złote i Srebrne Odznaki im. Franciszka Stefczyka "Za zasługi dla spółdzielczości bankowej",

- Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Pan Władysław Serafin przyznał wyróżnienia "Zasłużony dla rolnictwa" i "Za zasługi dla Kółek Rolniczych".
Licznie przybyli przekazywali władzom Banku gratulacje, życzenia kolejnych stuleci sukcesów oraz okolicznościowe prezenty. Najsilniejszą reprezentacją zjawili się Państwo Prezesi okolicznych banków spółdzielczych, co jest najlepszym dowodem na to, jak dobrym partnerem biznesowym jest Bank Spółdzielczy w Kłobucku.

Na koniec Pani Prezes Lilia Kardas powiedziała:

"Niech nasz wspólny dalszy wysiłek potwierdzi, że dotychczasowe osiągnięcia banku, z których jesteśmy dumni, zostaną w kolejnych latach wzbogacone aby kolejne jubileusze były okazją do jeszcze większej satysfakcji i prezentacji nowych osiągnięć i sukcesów."

 

Jeszcze raz "gratulując wszystkim odznaczonym i wyróżnionym na uroczystości życząc zdrowia oraz satysfakcji z działania".

Część oficjalną mocnym akcentem zakończyła Kłobucka Kapela Ludowa, a dalej czas gościom umilał zespół Aksec.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.