Zabezpieczenie 3D Secure to sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure otrzymanego na numer telefonu, który Klient zadeklarował we wniosku złożonym w placówce Banku.

Kod 3D Secure stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.

Z płatności w tym standardzie można korzystać w sklepach internetowych, które wspierają 3D Secure.Rozpoznać je można po charakterystycznych znakach: Verified by VISA lub MasterCard SecureCode umieszczonych na stronach sklepu.

 

Wszystkie karty płatnicze naszego Banku zostały objęte zabezpieczeniem 3D Secure. Zabezpieczenie dotyczy wyłącznie płatności internetowych przeprowadzanych przy użyciu karty płatniczej.

W celu odblokowania płatności w Internecie,należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku BPS SA pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00 lub bezpośrednio w placówce Banku Spółdzielczego w Kłobucku oraz należy zarejestrować się na portalu internetowym Kartosfera i uaktywnić zabezpieczenie 3D Secure dla karty.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego https://www.kartosfera.pl;
 • w oknie logowania wybrać opcję „Zarejestruj się”;
 • podać numer PESEL;
 • w przypadku wyświetlenia komunikatu „Prosimy o kontakt z placówką sprzedażową Banku w celu zdefiniowania telefonu do rejestracji w portalu kartowym” lub gdy wyświetlony na portalu numer telefonu nie jest prawidłowy prosimy o kontakt z placówką banku w celu aktualizacji danych;
 • potwierdzić zgodność zaprezentowanego przez portal numeru telefonu
 • komórkowego z numerem zadeklarowanym w Banku. Na ten numer zostanie wysłane SMS-em hasło do pierwszego logowania;
 • wpisać otrzymane hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Niewykonanie w/w czynności związanych z rejestracją na portalu Kartosfera i aktywowaniem zabezpieczenia 3D Secure oznaczać będzie brak możliwości dokonywania transakcji internetowych przy użyciu karty płatniczej.

Za pośrednictwem portalu https://www.kartosfera.pl będą Państwo mogli dokonać
następujących czynności:

 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 • zmieniać kod PIN,
 • zastrzegać kartę.

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

 Uwaga!

 

Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji internetowych.

 

W przypadku pytań związanych z niniejszą informacją prosimy o kontakt z placówką Banku. 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.