Przelew natychmiastowy Express Elixir

Bank Spółdzielczy w Kłobucku informuje, iż od dnia 08.10.2018r. oferuje usługę przelewów natychmiastowych EXPRESS ELIXIR

Express Elixir to pierwszy system rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce, umożliwiający bezpośrednią realizację transakcji z konta nadawcy w jednym banku na konto odbiorcy w innym banku. Umożliwia rozliczanie transakcji w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Twoje pieniądze pojawią się na koncie w innym banku w ciągu kilkunastu sekund*.

* warunkiem realizacji przelewu jest uczestnictwo Banku Odbiorcy w systemie Express Elixir

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.