Informujemy, iż w dniu 12 września 2019r. Bank Spółdzielczy w Kłobucku uruchomił silne uwierzytelnianie przy logowaniu do Internet Bankingu zgodne z wymogami Dyrektywy PSD2.

W związku z koniecznością dostosowania usług płatniczych Banku Spółdzielczego w Kłobucku do przepisów Unii Europejskiej (Dyrektywa PSD2) wchodzących w życie z dniem 14 września 2019r., informujemy o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie środków autoryzacji dyspozycji w Bankowości Elektronicznej.

Zostało wprowadzone dodatkowe zabezpieczenie w postaci tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika (SCA). Oznacza to, że w celu zalogowania do bankowości elektronicznej, co 90 dni konieczne będzie dodatkowe uwierzytelnienie - poza loginem i hasłem konieczne będzie dodatkowo podanie hasła SMS bądź dokonanie akceptacji w aplikacji mobilnej NASZ BANK - (do pobranie z Google Play / App Store).

Zmiany podyktowane są bezpieczeństwem Twoich pieniędzy i transakcji.

Nowe logowanie, nowe zabezpieczenia, czyli wszystko, co musisz wiedzieć, aby korzystać ze swojego konta w banku.

Najważniejsze z nich to:

  • inaczej będziesz logować się na swoje konto w internecie - poza identyfikatorem i hasłem poprosimy Cię, abyś dodatkowo potwierdził logowanie hasłem SMS lub mobilną autoryzacją,
  • transakcje kartowe – wybrane transakcje zbliżeniowe (do 50 zł) potwierdzisz kodem PIN,
  • mobilna autoryzacja mobilną autoryzację udostępnimy także w oddzielnej aplikacji – NASZ BANK,
  • aplikacja mobilna nasz BANK dodaj swój telefon do zaufanych w Internet Bankingu, aby szybciej się logować na swoje konto.

Czym jest PSD2?

Komisja Europejska wprowadziła dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD2), aby zwiększyć bezpieczeństwo płatności oraz pobudzić innowacyjność i konkurencyjność. Dyrektywa PSD2 będzie miała znaczący wpływ zwłaszcza na transakcje w handlu elektronicznymspowoduje konieczność wdrożenia silnego uwierzytelniania”. Postanowienia dotyczące silnego uwierzytelniania zawarte w dyrektywie PSD2 wchodzą w życie z dniem 14 września 2019 r. i będą obowiązywać w całej Europie.

Na czym polega silne uwierzytelnianie?

Silne uwierzytelnianie wprowadza dodatkowe wymogi bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania (czyli tego, w jaki sposób klienci potwierdzają, że są osobami, za które się podają). Oznacza to, że klienci będą zobowiązani stosować dodatkową formę weryfikacji swojej tożsamości. Wkrótce - oprócz identyfikatora i hasła do bankowości internetowej - podczas logowania poprosimy Cię także o hasło SMS lub zatwierdzenie logowania w aplikacji mobilnej.

Wprowadzamy również nową metodę potwierdzenia operacji, zlecanych w bankowości internetowej. Oprócz hasła SMS dyspozycję potwierdzisz również w aplikacji mobilnej - PIN-em, odciskiem palca lub za pomocą Face ID.

Jest to tak zwane uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), czyli proces, w którym tożsamość użytkownika jest weryfikowana z wykorzystaniem dwóch niezależnych elementów należących do jednej kategorii:

Coś, co wie wyłącznie klient -

Np. PIN lub hasło - dynamiczne jednorazowe hasło, np. wysyłane w wiadomości SMS

 

Coś, co posiada wyłącznie klient -

Np. karta/smartfon

 

Coś, co charakteryzuje klienta końcowego -

Np. dane biometryczne - odcisk palców, rozpoznawanie twarzy

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.