Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku informuje, iż od dnia 27.04.2020r. przywrócone zostały godziny pracy w następujących placówkach:

Oddział w Pankach - od 7:45 do 14:45

Oddział Wręczyca Wielka - od 7:30 do 14:45 (wtorki od 8:00 do 15:30)

Punkt Kasowy Kamyk - od 8:00 do 15:00

Punkt Kasowy Truskolasy - od 7:30 do 14:30

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.