Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku informuje, iż od dnia 15.06.2020r. przywrócone zostały godziny pracy Centrali Banku w Kłobucku.

 

Bank będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:30.

 

W soboty Bank będzie nieczynny.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.