Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że nowe wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus będą dostępne w Państwa systemach bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021.  

       

Przypominamy, że zmianie ulegają zasady składania wniosków. Do tej pory rodzice dzieci, którzy już pobierali świadczenie 500 plus nie musieli składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy, ponieważ raz złożony wniosek był automatycznie odnawiany. Nowe przepisy wskazują, że prawo do pobierania świadczenia 500 plus w 2021 roku jest ustalane na czas od 1 czerwca 2021 do 1 maja 2022 roku. Oznacza to, że aby otrzymać świadczenie w nowym okresie świadczeniowym trzeba złożyć nowy wniosek. W związku z tym, w przypadku kiedy wniosek składany jest drogą elektroniczną, dostępne są do wyboru dwa okresy świadczeniowe: 

od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. (obecnie trwający okres świadczeniowy) 

od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r.(nowy okres świadczeniowy) 

Termin wypłaty świadczeń 500 plus w roku 2021 zależy od tego, kiedy złożony zostanie wniosek: 

 Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia, wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca; 

 Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 maja spowoduje, wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca; 

 Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 30 czerwca, wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia; 

 Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 

Wnioski złożone do 30 czerwca zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia. Osoby, które złożą wnioski w terminie do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres od 1 czerwca 2021 r. (koniec obecnego okresu świadczeniowego). Natomiast osoby, którzy wyślą wniosek od 1 lipca, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku tj. nie zostanie wypłacone wyrównanie. 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.