Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami o próbach wyłudzenia danych osobowych przez oszustów podszywających się pod infolinię Banku BPS prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Zasady bezpieczeństwa dla klienta:

- infolinia Banku nie wykonuje połączeń wychodzących z numeru 801 321 456;

- infolinia Banku PBS obsługuje klientów banków spółdzielczych tylko w zakresie kart;

- Pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w Banku nigdy nie kontaktują się bezpośrednio z klientami;

- nigdy nie podawaj przez telefon pełnego loginu do bankowości internetowej lub pełnego numeru karty;

- nigdy nie podawaj przez telefon hasła do bankowości internetowej lub trzycyfrowego kody z karty CCV;

- nigdy nie instaluj dodatkowego oprogramowania by poprawić dostępność usług bankowych;

- poproś rozmówcę o podanie imienia i nazwiska, jeżeli ich sam nie podał. Pracownicy infolinii Banku przedstawiają się już na początku rozmowy;

- pod żadnym pozorem nie przekazuj telefonicznie kodów z SMS-ów autoryzacyjnych;

- zachowaj ostrożność, jeżeli rozmówca wywiera na Tobie presję czasu. W pośpiechu dużo łatwiej podjąć nieprzemyślane decyzje.

!!! Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości podczas rozmowy z osobą podającą się za konsultanta, rozłącz się i skontaktuj się bezpośrednio z bankiem lub zadzwoń na Infolinię Banku pod numer wskazany na karcie !!!

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.