DRODZY KLIENCI, którzy skorzystali z pomocy w ramach tarczy 1.0, poniżej zamieszczamy MANUALE z informacją w jaki sposób rozliczyć subwencje.

 

ROZLICZENIE SUBWENCJI PFR WNIOSEK O UMORZENIE TARCZA 1.0 DLA MIKROFIRM IBF

ROZLICZENIE SUBWENCJI PFR WNIOSEK O UMORZENIE TARCZA 1.0 DLA MŚP IB

ROZLICZENIE SUBWENCJI PFR WNIOSEK O UMORZENIE TARCZA 1.0 DLA MŚP IBF

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.