Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku zawiadamia, iż zwołuje w trybie § 22 Statutu Banku Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w dniu 28 września 2021 r. – wtorek o godz. 16:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.

Jeżeli Zebranie Przedstawicieli nie odbędzie się w wyżej wymienionym terminie z uwagi na mało skuteczną frekwencję zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu wyznacza się drugi termin zebrania, które odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godz. 17:00

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu Banku materiały na Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli wyłożone są do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Kłobucku  w godzinach pracy banku - od godz. 8:00 - do 15:30

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.