strona główna
STRONA GŁÓWNA    :    KONTAKT
strona główna
strona główna
 
PROMOCJE
 

"W przyszłość z doświadczeniami historii" - takie hasło przyświecało uroczystości Jubileuszu 100-lecia Banku Spółdzielczego w Kłobucku, która odbyła się 16 września br. w restauracji Casablanca w Kamyku.
Okazja ta była tym bardziej szczególna i ważna, że zbiega się z rocznicą 150 – lecia działalności Spółdzielczości Bankowej w Polsce, która nie tylko przetrwała wiele historycznych wydarzeń i zagrożeń, ale miała również ogromny wpływ na ich przebieg.
Na wstępie przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kłobucku Pan Zygmunt Drzastwa powitał przybyłych gości i tym samym rozpoczął część oficjalną obchodów. W uroczystości wzięli udział:
przedstawiciele środowiska bankowości spółdzielczej -
- Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pan Mirosław Potulski,
- Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pan Jerzy Różyński,
- prezesi okolicznych banków spółdzielczych,
a także
- reprezentanci lokalnych władz,
- obecni i emerytowani pracownicy
- oraz Klienci Banku Spółdzielczego w Kłobucku.

czytaj więcej >>

 

 
Copyright ©  2008   Bank Spółdzielczy w Kłobucku ®    
Bank Spółdzielczy w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2, 42-100 Kłobuck,
tel. 034 317 27 67,  fax 034 317 28 31,  e-mail: sekretariat@bsklobuck.pl
NIP: 574-000-75-62,  Regon: 000496604,  KRS: 0000137013