Jedną z nowoczesnych usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Kłobucku jest usługa Internet Banking, która umożliwia Klientom obsługę posiadanych rachunków poprzez sieć Internet. Korzystając z dostępu do konta przez Internet Banking Klienci zyskują niezależność. Aby móc korzystać z usługi Internet Banking należy posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową.


Co umożliwia usługa Internet Banking i jakie ma zalety:

  • zapewnia stały dostęp do salda i danych szczegółowych o rachunkach posiadanych w Banku,
  • przeglądanie historii operacji na tych rachunkach,
  • wydrukować fragment historii operacji lub informacje o wybranej operacji,
  • złożyć dyspozycję przelewu na rachunek obcy, na rachunek ZUS i na rachunek urzędu skarbowego do wysokości dziennego limitu transakcji,
  • pozwala przeglądać wykaz dyspozycji złożonych poprzez wszystkie dostępne kanały elektroniczne,
  • przy składaniu dyspozycji przelewu pozwala podać przyszłą datę realizacji, oraz w razie potrzeby anulować takie zlecenie przed upływem daty realizacji założyć i modyfikować listę odbiorców oraz wykorzystywać ich dane przy wykonywaniu przelewów na rachunek obcy,
  • pozwala założyć i modyfikować zestawy danych płatników oraz wykorzystywać je przy wykonywaniu przelewów na rachunki ZUS i rachunki urzędów skarbowych.

 

media naszbank

 

Bezpieczeństwo

W związku z wprowadzeniem 3D-Secure (bezpieczne płatności kartą w internecie) osoby zainteresowane płatnościami kartą przez internet prosimy o kontakt z Bankiem.

 

Bezpieczeństwo - zalecenia:

uwaga ikonka

 

Uwaga!

Dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa niezbędne jest stosowanie się do zaleceń producenta systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz instalowanie zalecanych przez niego uaktualnień tych programów.

  nPodpis

  IdProtect


Demo systemu: http://konto.naszbank.pl/

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.