strona główna
STRONA GŁÓWNA    :    KONTAKT
strona główna
strona główna
 
BANKOMATY

Bankomaty Banku Spółdzielczego w Kłobucku
 • Centrala Banku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2, 42-100 Kłobuck - 24 h
 • Oddział Panki, ul. Tysiąclecia 6, 42-140 Panki - 24 h
 • Punkt Kasowy Częstochowa, ul. Łódzka 33, 42-200 Częstochowa - 24 h
 • Punkt Kasowy Kamyk, Plac Witosa 5 - 24 h

W bankomatach akceptowane są karty:
 • VISA
 • PolCard
 • Cirrus
 • Plus
 • MasterCard
 • Maestro

Obsługa bankomatu
Obsługa bankomatu jest niezwykle prosta i łatwa. Aby uczynić ja jeszcze bardziej intuicyjną, bankomat - oprócz klawiatury numerycznej - posiada również trzy kolorowe przyciski:
Zielony - służy do potwierdzania każdej operacji, np. naciskamy go po wprowadzeniu kwoty transakcji. Klawisz ma oznaczenie słowne "Enter"
Żółty - służy do anulowania bieżącej operacji. Po jego naciśnięciu bankomat wraca do głównego menu pozwalając na ponowne przeprowadzenie operacji. Klawisz ma oznaczenie słowne "Clear"
Czerwony - naciśnięcie tego przycisku powoduje zaprzestanie wykonywania bieżącej operacji i zwrot karty. Klawisz ma oznaczenie słowne "Cancel".

Podczas korzystania z bankomatu należy pamiętać o następujących zasadach:
 • Jeśli wprowadzimy zły numer PIN, bankomat poprosi nas o jego ponowne wprowadzenie - jednak jeśli trzy razy z rzędu wprowadzimy zły numer, bankomat zatrzyma naszą kartę. Zatrzymanie karty nastąpi niezależnie od tego, czy zły PIN podamy trzy razy pod rząd w tym samym bankomacie, a także od czasu jaki upłynął pomiędzy wprowadzeniami złego PIN-u. Oczywiście jeśli zły PIN wprowadzimy dwukrotnie, a za trzecim razem wprowadzimy dobry PIN to licznik złych wprowadzeń kodu wyzeruje się. Jeżeli dwukrotnie wprowadzimy zły PIN i zrezygnujemy z operacji, a następnie znów będziemy próbować w innym bankomacie za kilka dni, to karta zostanie zatrzymana już po pierwszym wprowadzeniu złego kodu.
 • Z pewnością bankomat zatrzyma naszą kartę jeśli karta została zastrzeżona w wyniku kradzieży lub zgubienia. Karta może zostać również zatrzymana jeżeli minął jej termin ważności.
 • Karta - oraz wypłacana gotówka - może zostać również zatrzymana w bankomacie, jeżeli po dokonaniu transakcji nie wyjmiemy karty (bądź gotówki) po upływie 30 sekund. Bankomat najpierw wydaje nam kartę a dopiero po jej wyjęciu z urządzenia wypłacana jest gotówka - a po jej pobraniu również potwierdzenie dokonanej transakcji.
 • W razie zatrzymania karty w bankomacie np. z powodu nie odebrania jej z bankomatu po upływie odpowiedniego czasu (30 sekund) bądź wskutek błędnej pracy bankomatu, fakt ten należy zgłosić do banku (oddziału).
 • Jeśli mamy jakiekolwiek pytania czy problemy z obsługą bankomatu powinniśmy zgłosić to w banku.
 • Bankomat może również wydać nam wydruk potwierdzający dokonanie transakcji lub wykonanie innej operacji np. zmianę PIN-u. Bankomat, przed wydrukiem potwierdzenia zapyta czy życzymy sobie wyświetlenie potwierdzenia na ekranie, czy bezpośredni wydruk przez drukarkę, czy też ewentualną rezygnację z potwierdzenia.
 • Bankomat posiada również funkcję "zlecenia", tzn. może dokonać zlecenia przelewu gotówki z rachunku klienta na konto zgodnie ze złożoną wcześniej dyspozycją w banku (nazwa zlecenia, numer konta, tytuł operacji).

Pamiętając o wszystkich wymienionych tutaj uwagach podchodzimy do bankomatu i wkładamy naszą kartę do odpowiedniej szczeliny (oznaczonej z symbolem karty). Kartę wkładamy w taki sposób jak przedstawia to rysunek na bankomacie. Należy ją włożyć tak, aby pasek magnetyczny karty znajdował się na dole karty. Bankomat może przyjąć kartę tylko w jeden sposób, gdy więc nasza karta nie jest pobierana przez bankomat należy spróbować włożyć ją odwrotnie.

Po włożeniu karty bankomat poprosi nas o wprowadzenie kodu PIN. Kod wprowadzamy używając klawiatury numerycznej - każda wprowadzona cyfra ukazuje się na ekranie bankomatu w postaci specjalnego znaku "gwiazdki". Należy pamiętać, aby kod wprowadzać dyskretnie i bez towarzystwa innych osób. Wprowadzonego kodu PIN można nie potwierdzać klawiszem "Enter", gdyż bankomat automatycznie go zaakceptuje w przypadku zgodności.

 
Copyright ©  2008   Bank Spółdzielczy w Kłobucku ®    
Bank Spółdzielczy w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2, 42-100 Kłobuck,
tel. 034 317 27 67,  fax 034 317 28 31,  e-mail: sekretariat@bsklobuck.pl
NIP: 574-000-75-62,  Regon: 000496604,  KRS: 0000137013